هیئت علمی

رسمی عاتکه

Department of Persian Language & Literature

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رضائی محمد

Department of History of Islamic Civilization

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رزمجو قادر

Department of English Language and Literature

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رسول زاده اقدم صمد

Department of Family Studies

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رضائی فرعی امیرحسن

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رفیعی محسن

Department of Education

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

رضائی اقدم عادل

Rezaei-Aghdam, Adel

Department of Physics

scopus:41
wos:36

هیئت علمی

رضوانی ذوالفقار

Rezvani, Zolfaghar

Department of Chemistry

مقالات فارسی:2
scopus:64
wos:64

هیئت علمی

رمضانی ابوالفضل

Ramazani, Abolfazl

Department of English Language and Literature

مقالات فارسی:2
scopus:2
wos:2

هیئت علمی

راستکار ابراهیم زاده علیرضا

Rastkar Ebrahimzadeh, Alireza

Department of Physics

scopus:26
wos:30

هیئت علمی

رضاپور شهرام

Rezapour, Shahram H.

Department of Mathematics

scopus:96
wos:86

هیئت علمی

رنجبر مجتبی

Ranjbar, Mojtaba

Department of Mathematics

scopus:11
wos:9

هیئت علمی

رزم آراء نیر

Razmara, Naiyer

Department of Mechanical Engineering

scopus:13
wos:9

هیئت علمی

رزمی حبیب

Razmi, Habib

Department of Chemistry

مقالات فارسی:1
scopus:67
wos:63

هیئت علمی

رومی وحید

roomi, vahid

Department of Mathematics

scopus:3
wos:2