هیئت علمی

زرنشان اعظم

Department of Sport Science

مقالات فارسی:3
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

زیرک باروقی اصغر

Department of l

مقالات فارسی:2
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

زاده حسینقلی الهه

Zadeh Hosseingholi, Elaheh

Department of Biology

scopus:4
wos:2

هیئت علمی

زوار تقی

Department of t

مقالات فارسی:18
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

زارعی پور رضا

Zareipour, Reza

Department of Chemistry

scopus:1
wos:1

هیئت علمی

زاهدی فر سیفعلی

Zahedifar, Seyf Ali

Department of Hadith and Quranic Sciences

مقالات فارسی:6
scopus:1
wos:0

هیئت علمی

زرندی میاندواب لیلا

Zarandi Miandoab, L.

Department of Biology

مقالات فارسی:7
scopus:4
wos:1