هیئت علمی

سلیمی ترکمانی حجت

Department of l

مقالات فارسی:4
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سیدی سید محسن

Department of History of Islamic Civilization

مقالات فارسی:1
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سعیدی فرزاد بهرام

Saeidifarzad, Bahram

Department of Civil Engineering

scopus:0
wos:1

هیئت علمی

سلحشور فرزاد

Salahshour, Farzad

Department of English Language and Literature

scopus:0
wos:2

هیئت علمی

سلیمانی مهران

Department of Psychology

مقالات فارسی:9
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

سرابی وحید

Sarabi, Vahid

Department of Agronomy

مقالات فارسی:3
scopus:8
wos:3

هیئت علمی

ستاری بارنجی محمد حسین

Sattari, Mohammad Hossein

Department of Mathematics

scopus:3
wos:5

هیئت علمی

سلطانی دهخوارقانی بهزاد

Soltani, Behzad

Department of Chemistry

scopus:30
wos:28

هیئت علمی

سید احمدیان سید مسعود

Seyed Ahmadian, Seyed Masood

Department of Chemistry

scopus:16
wos:15

هیئت علمی

ساویز محمد رضا

Saviz, Mohammadreza R.

Department of Mechanical Engineering

scopus:14
wos:6

هیئت علمی

سلامت آهنگری رحمان

Salamat-Ahangari, Rahman

Department of Chemistry

scopus:16
wos:8

هیئت علمی

سلطانی جیقه حسین

Soltani-Jigheh, Hossein

Department of Civil Engineering

مقالات فارسی:5
scopus:13
wos:6