هیئت علمی

یوسف زاده احمد

Department of l

scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یارمحمدزاده پیمان

Department of Education

مقالات فارسی:11
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یاوری یوسف

Department of Sport Science

مقالات فارسی:6
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یاری قلی بهبود

Department of t

مقالات فارسی:5
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یعقوبی حسن

Department of Psychology

مقالات فارسی:17
scopus:0
wos:0

هیئت علمی

یوسفی موسی

Yousefi, Mohammad Reza

Department of Electrical Engineering

scopus:27
wos:1

هیئت علمی

یوسفی رحیم

Yousefi, Rahim

Department of Psychology

مقالات فارسی:22
scopus:3
wos:0